De kern van de vereniging

De Kringen

Jouw kring

Elke kring heeft een Kringleider uit het bestuur, die helpt met praktische zaken en de Bijbelstudies. Als vertrouwenspersoon kun je hier terecht met al je persoonlijke vragen.

Organiseren

Af en toe organiseert jouw kring een avond. In jullie Whatsappgroep spreekt de kringleider 2 avonden af om voor te bereiden.

1 keer spreek je af voor de Bijbelstudie en 1 keer voor de andere onderdelen, zoals het spel en een leuke introductie. Begin op tijd, zo worden de Bijbelstudies waardevol en hebben jullie de ruimte voor creativiteit!

Jij kiest waar je bij helpt. Een achtergrondtaak of juist presenteren, er is genoeg te doen!

De avonden in een seizoen

Standaard jaarplanning

Eerste helft

We behandelen een actueel thema, gericht op het leren kennen van God, Jezus en de Heilige Geest.   

1. StartavondStart halverwege september

2. Normale avond – door bestuur   

3. Minikamp  commissie van leden

4. Normale avond – door de leiding  

5. Normale avond – door een kring 

6. Normale avond – door een kring 

7. Normale avond – door een kring 

8. Normale avond – door een kring 

9. Normale avond – door een kring 

10. Normale avond – door een kring 

11. Normale avond – door een kring 

12. Normale avond – door een kring 

13. Kerstgala   – commissie van leden, de vrijdagavond vóór kerst

Tweede helft

Iedereen mag een thema aandragen. We kiezen een onderwerp of begrip uit de Bijbel, bijvoorbeeld de Bergrede, leiderschap, liefde of vruchten van de Geest.  

14. Sprekersavond – door het bestuur, 1e avond van het nieuwe jaar

15. Algemene Ledenvergadering – door een kring

16. Normale avond kring   – door een kring

17. Normale avond kring  – door een kring 

18. Normale avond kring – door een kring   

19. Kringavond – kringen doen dit zelf.

20. Normale avond kring – door een kring   

21. Normale avond kring – door een kring   

22. Normale avond kring – door een kring   

23. Normale avond kring  – door een kring 

24. Normale avond kring  – door een kring 

25. Afsluitingsavond kring  – door een kring 

26. Actie goede doel – commissie van leden, halverwege april 

27. Hemelvaartskamp – commissies van leden, standaard de woensdag vóór Hemelvaart tot en met de zaterdag ná Hemelvaart

Tijdens elke activiteit gelden de

Omgangsregels

Het gebruik

In de statuten staat het kort benoemd; tijdens activiteiten van de Vereniging zijn er omgangsregels waarvan we verwachten dat je je eraan houdt. Wie dat doet, is van harte welkom.

-Iedereen telt mee en wij respecteren elkaar.

-Wij houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

-Wij vallen de ander niet lastig.

-Wij berokkenen de ander geen schade.

-Wij maken op geen enkele wijze misbruik van mogelijke machtsposities, bijvoorbeeld als ouder lid tegenover een jonger lid.

-Wij schelden niet, vloeken niet en maken geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

-Wij negeren de ander niet.

-Wij doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

-Wij vechten niet, wij gebruiken geen geweld, wij bedreigen de ander niet, wij nemen geen wapens mee.

-Wij raken de ander niet aan of komen dichtbij tegen zijn/haar wil.

-Wij geven de ander geen seksueel getinte aandacht.

-Wij stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

-Als iemand ons hindert of lastigvalt, dan vragen we hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vragen we een ander om hulp.

-Wij vragen eerst om toestemming om foto’s op social media te plaatsen of op de website van onze gemeente. Voor de meeste leden geldt dat zij schriftelijk toestemming hebben gegeven via de AVG.

-Wij helpen anderen om zich ook aan deze afspraken te houden. Wij spreken degene die zich daar niet aan houdt op aan en melden dit bij lastige situaties altijd aan een verantwoordelijk leidinggevende.

Wil je graag iets vragen?

Vragen zijn altijd welkom!